Lietuviškai

 

По-русски
Konsultacijos
internetu

14

2011.05
Straipsnis

Adamas Džeksonas „Dešimt meilės paslapčių"

Pirmoji Tikrosios Meilės paslaptis — minties jėga

Meilė prasideda nuo minčių. Mes tampame tuo, apie ką galvojame. Pilnos meilės mintys sukuria pilną meilės gyvenimą ir pilnus meilės santykius. Pozityvūs  teiginiai gali pakeisti mūsų įsitikinimus ir mintis apie save ir kitus.  Jeigu nori ką nors mylėti, reikia atsižvelgti į jo poreikius ir norus. Mintys apie savo idealų partnerį padės atpažinti jį, kai jį sutiksi.

Antroji Tikrosios Meilės paslaptis — pagarbos jėga

Tam, kad mylėti kažką, iš pradžių išmokite jį gerbti. Visų pirmą, reikia gerbti save. Kad įgyti pagarbą sau, klauskite savęs: „Ką aš gerbiu savyje?“ Kad įgyti pagarbą kitiems — net gi tiems, kurie jums nepatinka, — paklauskite savęs: „Ką aš gerbiu juose?“

Trečioji Tikrosios Meilės paslaptis — dovanojimo jėga

Jeigu norite gauti meilę, reikia tiesiog dovanoti ją! Kuo daugiau meilės dovanojate, tuo daugiau jus gausite. Mylėti — reiškia dovanoti dalį savęs, be užmokesčio ir išlygų. Praktikuokite gerumą tiesiog be priežasties. Prieš pradedant bendrauti, klauskite savęs ne apie tai, ką kitas žmogus galės jums duoti, o apie tai, ką jus galėsite duoti jam. Paslaptinga laimingų meilės santykių visam gyvenimui formulė tame, kad visą laiką kreipti dėmesį ne į tai, ką jus galite paimti, o į tai, ką jus galite duoti.

Ketvirtoji Tikrosios Meilės paslaptis — draugystės jėga

Tam, kad rasti tikrąją meilę, reikia iš pradžių rasti tikrą draugą. Mylėti reiškia nežiūrėti vienas į kitą, o drauge žiūrėti į pasaulį viena kryptimi. Kad iš tikrųjų mylėti kažką, reikia mylėti jį už tai, kas jis yra, o ne už tai, kaip jis atrodo. Draugystė — tai dirvožemis, kuriame auga meilės sėklos. Jeigu nori įnešti į santykius meilę, reikia iš pradžių įnešti draugystę.

Penktoji Tikrosios Meilės paslaptis — prisilietimo jėga

Prisilietimas — tai vienas iš galingiausių meilės išraiškų, kuris griauna pertvaras (barjerus) ir sutvirtina santykius. Prisilietimas keičia fizinę ir emocinę būseną ir padaro žmones jautresniais meilei. Prisilietimas gali padėti pagydyti kūną ir sušildyti širdį. Kai ištiesi ranką, atveri širdį.

Šeštoji Tikrosios Meilės paslaptis — principo „duoti laisvę“ jėga

Jeigu jus mylite kažką, paleiskite jį į laisvę. Jeigu jis grįžta pas jus, jis jūsų, jeigu ne, jis niekada nebuvo jūsų. Netgi tikruose meilės santykiuose žmonėms reikia savo erdvės. Jeigu nori išmokti mylėti, iš pradžių reikia išmokti atleisti ir išsilaisvinti nuo praeities skriaudų ir liūdesių. Meilė reiškia išsilaisvinti nuo baimių, nusistatymų, ego ir išlygų. “Šiandien aš išsilaisvinu nuo visų mano baimių, praeitis nevaldo manęs — šiandien pradžia naujo gyvenimo“.

Septintoji Tikrosios Meilės paslaptis — bendravimo jėga

Kai mes mokinamės bendrauti atvirai ir sąžiningai, gyvenimas keičiasi. Mylėti kažką – reiškia bendrauti su juo. Leiskite žmonėms žinoti, kad jus juos mylite ir vertinate. Niekada nebijokite pasakyti šiuo stebuklingus tris žodžius: „Aš tave myliu“. Niekada nepraleiskite progos ką nors pagirti. Visada palikite meilės žodį tam, kurį mylite, — gal jus matote jį paskutinį kartą. Jeigu jus turėtumėte greitai mirti ir galėtumėte paskambinti tiems žmonėms, kuriuos mylite, — kam jus paskambintumėte, ką jus pasakytumėte ir... kodėl jus nedarote tai tiesiog dabar?

Aštuntoji Tikrosios Meilės paslaptis — ištikimybės jėga

Kad meilė būtų tikra, reikia būti ištikimam jai, ir ta ištikimybė atsispindės mintyse ir veiksmuose. Ištikimybė — tai tikras meilės išbandymas. Tam, kad turėti tikrus meilės santykius, reikia būti ištikimiems šiems santykiams. Kai jus ištikimas kam nors arba kažkam, palikti — tai ne variantas. Ištikimybė skiria tvirtus santykius nuo trapių.

Devintoji Tikrosios Meilės paslaptis — aistros jėga

Aistra uždega meilę ir neduoda jai užgesti. Ilgaamžė aistra atsiranda ne tik fizinio potraukio dėka, bet ir didelės ištikimybės, entuziazmo, interesų ir džiaugsmingo jaudulio dėka. Aistrą galima atkurti, atkuriant ankstesnes situacijas, kai jus jautėte aistrą. Spontaniškumas ir siurprizai sukuria aistrą. Meilės ir laimės esmė viena, tik reikia kiekvieną dieną gyventi su aistra.

Dešimtoji Tikrosios Meilės paslaptis — pasitikėjimo jėga
Pasitikėjimas gyvybiškai svarbus tikriems meilės santykiams. Be jo vienas žmogus tampa įtartinu, neramiu ir pilnu baimės, o kitas jaučiasi emociniuose spąstuose, jam atrodo, kad jam neduoda laisvai kvėpuoti. Neįmanoma iš tikrųjų mylėti ką nors, jeigu pilnai juo nepasitiki. Elkitės taip, kad santykiai su mylimu žmogumi niekada nesibaigtų. Vienas iš būdų nuspręsti, ar žmogus jums tinka, tai paklausti savęs: „Ar pasitikiu juo visiškai ir besąlygiškai?“ Jeigu atsakymas „ne“, - gerai pagalvokite prieš imant atsakomybę sau.

Naujienų prenumerata

Prenumeruokite naujienas apie artimiausius renginius ir straipsnius psichologijos tema

Psichologija: psichologo paslaugos, psichologo konsultacijos, meno terapija, šeimos psichologas, šeimos psichologija, psichologinė konsultacija, šeimyninis išdėliojimas, kansteliacija, Berto Hellingerio metodas, psichologo konsultacijos Klaipėdoje, psichologinė pagalba, psichologo konsultacijos, psichologas Klaipėdoje, vaikų psichologija, šeimos psichologija, psichologinė pagalba, koučingas, vadybos seminarai.

Psichologė Viktorija Gončarova, Liepų gatvė 3-1, Klaipėda. Tel. +370 611 39950 E-mail: konsultavimas@psichologija.net

Svetainę prižiūri: Seo paslaugos